muş.bilincan taşı.1

Muş, Bulanık

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Bir kere gittim ve iki gün, bir gece kaldım. Ülkemizin şirin diyarı, buralara yolunuz  düşerse, biraz zaman ayırıp, özellikle “Haçlı gölü”nü görmenizi öneririm. Bunun dışında, ilçe merkezinde birkaç cami var, ilginizi çekebilir.

ULAŞIM:

İlçe, Muş-Ağrı karayolu üzerinde bulunmaktadır. Muş ilmerkezine uzaklığı: 101 km. Ağrı il merkezine uzaklığı: 155 km. Malazgirt ilçesine uzaklığı:25 km.

 

TARİHİ:

Yörenin eski ismi “Kop” olup, daha sonradan “Bulanık” isminialmıştır. Çünkü: bu ismi, ilçe sınırları içinde bulunan, Kazan gölününsularının bulanık oluşundan dolayı almıştır.

Yörede, ilk yerleşimcilerin, MÖ.3000 yıllara kadar indiğigörülmektedir. MÖ.2500-3000 yılları arasında, yörede, Nobi denen bir kavminyerleştiği ve bunların, burada, Gobin isimli bir yerleşim yeri kurduklarıbilinmektedir. Daha sonra ise, Urartu hakimiyeti görülür. 1071 yılına
gelindiğinde ise, bu kez Selçuklular görülür. 1555 yılında, Kanuni SultanSüleyman tarafından, bölge, Osmanlı hakimiyeti altına alınmıştır.

I.Dünya Savaşı döneminde, bir süre, Rus işgali görülür. 6Nisan 1918 tarihinde ise, Rus işgali sona erdirilir. 1927 yılında ise, Bulanık,Muş iline bağlanır.

Yörenin isminin kaynağı: ilçe sınırları dahilinde bulunan,Kazan gölünün sularının bulanık olmasından kaynaklanmaktadır.

 

GENEL:

Muş ilinin, en büyük ilçesidir. İlçe merkezinin nüfusu: 41bin civarındadır. Arazi yapısı, genel olarak düzgün ve engebesizdir. Denizseviyesinden yükseklik: 1480 metredir. İlçe merkezinden, Körsu deresi geçmektedir.

Bulanık ovası: Bu ova, Murat nehri boyunca uzanıyor ve birşerit görünümündedir. Ovanın genişliği: yer yer birkaç km. iken, uzunluğu,toplam 20 km.dir.Ova gayet verimli olup, ovada: genellikle tahıl yetiştirilir ve hayvancılıkyapılır. Özellikle: koyun ve sığır yetiştirilir.

Halkın geçim kaynağı: tarım ve hayvancılıktır. Tarım olarak,özellikle: arpa, buğday, mercimek öne çıkmaktadır. Hayvancılık olarak ise,koyun ve sığır yetiştiriciliği önem kazanmaktadır.

BİLİCAN TAŞI:

Bilican  taşı: İlçeningüneyindeki Bilican dağının havzasında: dağın eteklerinde ve düzlüklerinde
bulunmaktadır.

Bu taşlar: yüzyıllar boyunca, rengini korumaktadır.Renkleri: beyaz, siyah ve kahverengidir ve en çok kahverengi taşlar tercihedilir Hafif olması nedeniyle, kullanıldığı yapıya, fazla yük getirmez. Ses veısı yalıtımı sağlar ve kolay işlenebilme özelliğine sahiptir.

 

GEZİLECEK YERLER:

MOLLAKENT CAMİSİ:

İlçenin Mollakent köyündedir. Selçuklu dönemi yapısıdır.Yapının: 1290 yılında, Şeyh İbrahim tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Sitolarak ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

MOLLAKENTMEDRESESİ:

İlçenin Mollakent köyündedir. Selçuklu dönemi yapısıdır.
Ahlat taşından yapılmış olması, yapıya güzel bir görüntü vermektedir. Yapının:Şeyh İbrahim tarafından, 1321 yılında yapıldığı bilinmektedir. Medreseyapısında: iki büyük oda ve bir salon bulunmaktadır. Odalarda: 3 kitaplıkpenceresi görülüyor.

 

ESENLİK CAMİSİ:

İlçe merkezine bağlı, Esenlik köyündedir. Selçuklu dönemiyapısıdır. 1194 yılında, Şeyh İbrahim tarafından yaptırılmıştır. Ahlat taşındanyapılan yapı; güzel bir görünüm arzeder. Taş işlemeleri, son derece estetiktir.

Ayrıca: bir Çilehane bulunmaktadır. Çilehane içinde: Şeyh Ömer Sabuhi isimlibir şahsın, mezarı bulunmaktadır.

 

HAÇLI GÖLÜ:

İlçe merkezinin güneyindedir. Adını: hemen yakınındaki Haçlıköyünden almıştır. Kuzeydeki, Kızkopan volkanının yükselmesi ile oluşmuştur.
Büyüklüğü, 10 km.karedir. Derinlik: 7 metrecivarındadır. Gölün deniz seviyesinden yüksekliği: 1600 metre ve kapsadığıalan ise 10 km.karedir. Tatlısu gölüdür. Ancak, suları bulanıktır.

Kışın donar ve yüzeyinde yürünebilir. Alabalık ve sazanyetiştirilmektedir. Gölde görülebilen kuş türleri: boz ördek, kaşıkçı.

“Muş, Bulanık” için bir yorum

  1. Bulanık ilçesinin Tarihi Yerlerinden Seçme Köyü Saliha Mezrası da Büyük Müderris Seyyid Molla Ali KÖSEWİ nin Yaptirdiği Höcrei Tedrissat Medresesi Ve Uralto Dönemine ait su kanalları.-Topağaç Mezrasında[Topoyan mezrası]Kilise.-Demirkapı Köyunde Eski Değirmen.-Doğantepe Köyunde Höyuk…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir