İstanbul Kadıköy

  Kadıköy’un kuruluşu, İstanbul’un kuruluşundan çok daha eskilere dayanmaktadır. Yörenin antik çağdaki ismi “Kalkedon” dur. Bu kelime, Yunanca’da “Bakır” anlamına gelir. Yöreye bu ismin verilmesinin sebebi olarak bazı kaynaklarda: aynı dönemde Yunanistan’da “Euboea” da bakır madenlerine yakın konumlanmış ve aynı isimle anılan bazı şehirlerin bulunmasından gelmektedir. Yunanlı tarihçe Heredot: Pers yazar Megabazus’un buradaki şehri kuranların … Okumaya devam et İstanbul Kadıköyİstanbul Cihangir

Semt, ismini Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlundan almıştır. 17’nci yüzyılda caminin yapılması ve camiyle birlikte yapılan tekkenin gelişmesiyle birlikte semt büyük bir canlılık kazanır. İmar faaliyetleri artar. Evliya Çelebi: İstanbul’un Tarihi isimli kitabında, semtle ilgili olarak şunları yazar “Cihangir tepesine kadar olan ev ve bak. Tepeye 240 basamakla çıkılır. Kanuni, Cihangir adına bir cami ve çevresine … Okumaya devam et İstanbul Cihangirİstanbul Harbiye ve Maçka

Harbiye semti ismini: burada 1841 yılında yapılan ve 1853 yılındaki yangında yanan ve ardından tekrar yapılan “Mekteb-i Harbiye” den almıştır. Mekteb-i Harbiye: Sultan II. Mahmut tarafından 1834 yılında kurulmuştur. Bölgedeki sivil yerleşim: 1870 yılında Beyoğlu yangınından sonra, evsiz kalan gayrimüslimlerin burada inşa edilen kagir binalara taşınmasıyla başlamıştır. Bu dönemde burada yapılan zarif köşkler ve ahşap konaklar ardından … Okumaya devam et İstanbul Harbiye ve Maçka